نتیجه نظر سنجی بحران کرونا

3 Comments

  1. سلام وادب خدمت شما ، باید به عرض برسانم این نظر سنجی بسیار مفید واقع شد،زیرا که بانگاهی ریزبینانه به تمامی ابعاد زندگی انسان درشرایط کنونی پرداخته بود.

    • فرزین عطایی یار says:

      با تشکر، مزید امتنان است در صورت تمایل نکات و یافته های تحلیلی مورد توجه تان از نتایج را نیز مطرح فرمایید.

  2. Thank you for your intellectually poll at this period of life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *