parallax background

خدمات مشاوره ورود به بازار ایران


این بخش اساسا برای ارائه خدمات مشاوره به دو گروه از کسب و کارها طراحی شده است:

2-1- شرکت‌های خارجی که قصد ورود به بازار ایران را دارند شامل:

 • فروش و توزیع محصول نهایی خارجی در بازارهای ایران
 • عقد قراردادهای تولید و توزیع با شرکت‌های ایرانی
 • عقد قراردادهای تحت لیسانس
 • عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک
 • سرمایه‌گذاری مستقیم

2-2- صاحبان سرمایه و صاحبان ایده که قصد راه‌اندازی کسب و کار جدید برای ورود به بازار داخلی را مد نظر دارند.

RPI-C خدمات زیر را به تناسب به این دو گروه بصورت تخصصی برای ورود به بازار ایران ارائه می‌دهد:

 • تحقیقات میدانی در بازارهای هدف (Market research)
 • طراحی و تدوین برنامه‌های بازاریابی (Marketing plans)
 • طراحی و تدوین الگوی کسب و کار (business model)
 • شناسایی و معرفی بازارهای مناسب و معرفی صنعت مورد نظر
 • شناسایی و معرفی شرکای تجاری در بخش واردات، صادرات، نمایندگی‌های توزیع و همکاری‌های تجاری معتبر و قدتمند
 • ارائه بانک اطلاعات مشتریان در برخی شهرهای مهم کشور
 • مشاوره در بخش توسعه همکاری‌های تجاری
 • مشاوره در بخش شناسایی موانع تجاری اعم از قانونی و عرفی
 • هماهنگی جلسات و نشست‌های تجاری