parallax background

POP


تبلیغات در نقطه خرید (POP) در بازاریابی زمانی کاربرد دارد که مشتری در فروشگاه و درگیر تصمیم‌گیری خرید است. تبلیغات در نقطه خرید روشی است برای نمایش محصولات و ایجاد جذابیت برای برند به منظور جلب توجه مشتری به نحوی که برای محصولات ارزش افزوده ایجاد شود. این تبلیغات بسیار تاثیرگذار است زیرا در نقطه‌ای کار می‌کند که مشتری می‌خواهد در رابطه با خرید یک کالا تصمیم‌گیری کند. این تبلیغات حامل پیام‌های بازاریابی عرضه‌کننده محصول است. پیام‌هایی که هویت محصول را در مقابل رقبا و محصولات جایگزین به مشتری انتقال می‌دهد.

این شرکت علاوه بر تامین مواد تبلیغاتی در نقطه خرید در این حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی نیز دارد شامل:

  • میزان اثربخشی
  • نوآوری
  • تبلیغات در نقطه خرید در بخش خرده فروشی
  • تبلیغات در نقطه خرید در رابطه با مشتریان