parallax background

روش شناسی


فاز اول- گزارش شناخت محیط داخلی

نقاط ضعف و قوت داخلی، در زمره فعالیت‌های قابل کنترل یک کسب و کار قرار می‌گیرند. این نقاط در سایه فعالیت‌ها مدیریتی، بازاریابی، امور مالی و حسابداری، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم‌های اطلاعات یک کسب و کار به وجود می‌آیند و آگاهی دقیق و شفاف از این نقاط برای بقاء کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. یکی از فعالیت‌های اصلی و ضروری RPI-C برای تعیین راهبردها و راه‌کارهای عملیاتی، بررسی و ارزیابی این نقاط در کسب و کار است. هدف تقویت نقاط قوت و برطرف‌کردن یا بهبود دادن نقاط ضعف کسب و کار است.

فاز دوم- ارائه راه‌کارهایی جهت رفع سریع برخی نقاط ضعف کسب و کار

یکی از مهمترین وجوه تمایز RPI-C با سایر شرکت‌های مشاور مدیریت، تلاش برای بهبود فعالیت‌های یک کسب و کار از زمان شروع همکاری است. از نظر ما برخی اقدامات اصلاحی می‌بایست بصورت فوری و خیلی سریع انجام شوند تا سازمان بتواند باقی مسیر تغییر را با قوت و قدرت بهتری طی نماید. تجربه کارشناسان ما به واسطه سال‌ها فعالیت اجرایی و تسلط بر استانداردهای مدیریتی در سطح وظیفه، این قابلیت را به مجموعه داده است تا با ارائه راه‌کارهایی کارآیی عملیاتی کسب و کار را بهبود بخشند. از نتایج این فاز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کاهش دوره وصول مطالبات
  • افزایش جریان نقدینگی
  • کنترل سوء استفاده‌های مالی احتمالی به ویژه در بخش فروش و حسابداری فروش
  • افزایش نسبی فروش
  • ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل
  • گزارش اولیه نقاط ضعف و قوت کسب و کار
فاز سوم- تهیه استراتژی‌های بازاریابی و برنامه‌های عملیاتی

فاز چهارم- اجرای برنامه‌های عملیاتی

عموما گذر از مرحله تدوین استراتژی و قرار گرفتن در مرحله اجرای استراتژی مستلزم تغییر در مسئولیت‌هاست، یعنی مسئولیت‌ها از عهده استراتژیست‌ها برداشته می‌شود و به مدیران بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای محول می‌گردد. در این حالت انگیزه و میزان همکاری و اعتقاد مدیران بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای یک کسب و کار در اجرای برنامه‌های عملیاتی تدوین شده بسیار حائز اهمیت است. تجربه نشان داده است که تصوری که مدیران و کارکنان درباره منافع خود در مقایسه با منافع سازمان دارند بیشتر موجب تحرک و انگیزه در آنها می‌شود. بنابراین میزان سازگاری بین منافع فردی مدیران و کارکنان و منافع کسب و کار، تعیین کننده میزان موفقیت در اجرای استراتژی‌هاست. کارشناسان RPI-C در مراحل اجرا نیز در کنار مدیران اجرایی کسب و کار خواهد بود تا برنامه‌ها با اثربخشی بالا عملیاتی شوند.

از قبل از رسیدن به این مرحله یعنی اجرای برنامه‌های عملیاتی Action plans، تیم RPI-C با اجرای برنامه‌های ویژه نسبت به ایجاد « ادراک»، « نگرش» و « انگیزش» مورد نیاز برای اجرای استراتژی‌های تدوین شده به تفکیک بخش‌های وظیفه‌ای اقدام می‌نماید. این برنامه‌ها با همکاری و تایید مدیران ارشد کسب و کار، تدوین و اجرا می‌شوند.