parallax background

دیدگاه


بدون شک بازار ایران با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر، با تنوع فرهنگی و اقلیمی گسترده، یکی از جذاب‌ترین بازارها برای توسعه کسب و کارهای داخلی و بین‌المللی است.

موفقیت در این بازار مستلزم مطالعه موارد زیر است:
  1. شناخت صحیح از موانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) شامل گمرکات، بروکراسی، موانع اقتصادی و سیاسی، استانداردها، مجوزها و گواهی‌ها، اتحادیه‌های تجاری و غیره
  2. تجزیه و تحلیل محیط بازار مربوط به صنعت مورد نظر، شامل تجزیه و تحلیل رقبا، تامین‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان و محصولات جایگزین.
  3. تعیین بازارهای هدف با توجیه اقتصادی
  4. شناخت کانال‌های توزیع فعال و شرکای تجاری قابل اعتماد برای توسعه کسب و کار