parallax background

Q&A


RPI-C چه مزیتی نسبت به سایر شرکت‌های مشاور دارد؟

 • استفاده از کارشناسان با تجربه اجرایی (حداقل 20 سال) در صنایع صاحب نام داخلی و خارجی با سطح تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری در حوزه‌های تخصصی.
 • اجرای پروژه‌ها در زمان کوتاه (5-3 ماه) به واسطه تجمیع تجارب و آشنایی با مشکلات و معضلات اجرایی شرکت‌ها.
  RPI-C برای دست‌یابی به اهداف اصلی به خصوص « سودآوری» از چه «راهبردهای» استفاده می‌کند؟
مدیریت هزینه‌ها، از طریق :
 • کاهش هزینه‌های توزیع و فروش
 • صرفه جویی به مقیاس برای جذب هزینه‌های ثابت
 • منحنی یادگیری و تجربه‌آموزی در جهت کاهش هزینه‌های متغیر
تمرکزگرایی، از طریق:
 • بخش‌بندی بازار (Segmentation)
 • تعیین بازارهای هدف استراتژیک داخلی و خارجی (Targeting)
 • جایگاه‌یابی در ذهن مشتریان در بازارهای هدف ( Positioning)
 • مدیریت برند
تمایز، از طریق:
 • ایجاد مزیت رقابتی نسبی پایدار
 • توسعه محصول (نوآوری)
  RPI-C در کوتاه مدت چه تاثیری بر کسب و کار ما خواهد گذاشت؟
 • کاهش دوره وصول مطالبات
 • افزایش جریان نقدینگی
 • کنترل سوء استفاده‌های مالی احتمالی به ویژه در بخش فروش و حسابداری فروش
 • افزایش نسبی فروش
 • ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل
 • گزارش اولیه نقاط ضعف و قوت کسب و کار
 •