parallax background

خدمات بازرگانی


RPI-T به کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ در موارد زیر کمک می‌کند:

  • واردات و صادرات
  • سرمایه‌گذاری مشترک
  • قراردادهای نمایندگی
  • توافقنامه‌های همکاری
  • مدیریت نام تجاری
  • توافقنامه‌های توزیع و فروش
  • مشاوره در عقد قراردادهای تولید
  • تامین برخی کالاها از بهترین تولید‌کنندگان داخلی